รับประกัน

โปรแกรมรับประกันเคลียร์แผ่นซับหมึกได้ 100%

  • เครื่องจะต้องเป็นอาการแผ่นซับหมึกเต็มเท่านั้น
  • เฉพาะเครื่อง canon จะต้องไม่เป็นอาการบอร์ดล็อค

(อาการบอร์ดล็อคของ canon เกิดจากใช้โปรแกรมไม่ตรงรุ่นและใช้โปรแกรมแจกฟรี)

อาการไฟกระพริบไม่ได้แปลว่าเป็นอาการแผ่นซับ อาการแผ่นให้ซับหมึกเต็ม canon และ epson สามารถตรวจเช็คได้ในคอมพิวเตอร์ ข้อในคอมพิวเตอร์จะบอกอาการได้ตรงที่สุด

โปรแกรมที่ของทางร้าน สามารถใช้งานได้ไม่จำกัดครั้งสำหรับ 1 คอมพิวเตอร์