ไม่รับประกัน

ไม่รับประกันใดๆทั้งสิน แจกฟรี ต้องช่วยเหลือด้วยตัวเอง

ต้องทดสอบและแก้ปัญหาด้วยตัวเอง