รับประกัน

  1. โปรแกรมรับประกันเคลียร์แผ่นซับหมึกได้ 100%
  • เครื่องจะต้องเป็นอาการแผ่นซับหมึกเต็มเท่านั้น
  • เฉพาะเครื่อง canon จะต้องไม่เป็นอาการบอร์ดล็อค

2. โปรแกรมที่ของทางร้าน สามารถใช้งานได้ไม่จำกัดครั้งสำหรับ 1 คอมพิวเตอร์

(อาการบอร์ดล็อคของ canon เกิดจากใช้โปรแกรมไม่ตรงรุ่นและใช้โปรแกรมแจกฟรี)

อาการไฟกระพริบไม่ได้แปลว่าเป็นอาการแผ่นซับ อาการแผ่นให้ซับหมึกเต็ม canon และ epson สามารถตรวจเช็คได้ในคอมพิวเตอร์ error code ในคอมพิวเตอร์จะบอกอาการได้ตรงที่สุด (สอบถามอาการ error มาได้ก่อนนะครับ)

เครื่อง canon ไฟกระพริบ 7 ครั้ง และในคอมพิวเตอร์จะขึ้น Error Code ตามในภาพ( 5B00 5B02 5B04 5B14 1701 1702 1700 )

เครื่อง Epson จะดูจากไฟกระพริบค่อนข้างลำบากกว่า ให้ดู Error ที่ ขึ้นในคอมพิวเตอร์ จะตรงที่สุด

จะขึ้น ข้อความว่า

“เครื่องพิมพ์ แผ่นซับน้ำหมึก ระยะเวลาการใช้งานสิ้นสุด กรุณาติดต่อส่วนงานสนับสนุนเอปสัน”
“A printer’s ink pad is at the end of its service life. Please contact Epson Support.”

“A printer’s ink pad is at the end of its service life. Please contact Epson Support.”