รับประกัน
  • โปรแกรมเราได้ทดสอบว่าเคลียร์ได้จริง 100%
  • โปรแกรมใช้งานได้ตลอดชีพ โดยที่เครื่องคอมพิวเตอร์ต้องไม่เปลี่ยน Hardware และ เปลี่ยน version ของ windows (ลง windows ใหม่ version เดิม key ไม่เปลี่ยน)
  • โปรแกรมจะใช้งานไม่ได้ เมื่อเปลี่ยน Hardware เช่น Harddisk และ mainboard
  • เราให้สิทธิ์พิเศษ สำหรับลง Windows ใหม่ ปีละ 1 ครั้ง สามารถขอคีย์ใหม่ได้

การขอรับสิทธิ์ จะต้อง ต้องแสดง หลักฐานการโอนเงิน และ Key เก่าทุกครั้ง ถ้าไม่มี ขอตัดสิทธิ์ทุกเงื่อนไข ต้องซื้อ Key ใหม่เท่านั้น กรุณารักษาสิทธิ์ของตัวเอง ควรเก็บ Key ไว้เป็นอย่างดี