โปรแกรมเคลียร์แผ่นซับหมึก Canon MP287

อาการที่ต้องเคลียร์แผ่นซับหมึก เครื่องจะปรากฏอาการ Error ดังนี้ E07, E08 , 5B00 อย่าพยายามโหลดของฟรี มีบุคคลผู้ไม่หวังดีจำนวนมากปล่อยโปรแกรมที่ผิดรุ่นไม่ตรงรุ่น และวิธีการเคลียร์ที่ผิด ทำให้เครื่องล็อคได้

ระวัง โปรแกรมแจกฟรี เครื่องจะล็อคทำให้เครื่องเปิดไม่ติดและเคลียร์ไม่ได้ จากเสียน้อยจะกล้ายเป็นเสียมากเครื่องล็อคเปิดไม่ติดจะต้องเสียเงินซ่อมบอร์ด โปรแกรมตรงรุ่น ไม่มีปัญหา

การสั่งซื้อโปรแกรมเคลียร์แผ่นซับหมึก Canon mp287 สั่งโดยตรงผ่านแชท Line พร้อมกับโอนเงิน ทางเราตรวจสอบการโอนเงินเรียบร้อยและ จะส่งโปรแกรมเคลียร์แผ่นซับหมึก เข้าไปยังเมล์ หรือ Link สำหรับ Download

ต้องการเวอร์ชั่นไหนสอบถามมาได้เลย

โปรแกรมเวอร์ชั่น เก่า ST4905 (เวอร์ชั่นเก่า ทำให้บอร์ล็อคได้ไม่ควรใช้)

โปรแกรมเวอร์ชั่น ใหม่ ST5103 ราคา 200 บาท

โปรแกรมเวอร์ชั่น ใหม่ ST5204 ราคา 200 บาท

โปรแกรมเวอร์ชั่น ใหม่ ST5306 ราคา 300 บาท

Download File


ต้องการโปรแกรม กรุณาทักไลน์

ทักมาทางไลน์ ทางเราจะส่ง Link สำหรับ Download ให้ทันที

วิธี Download โปรแกรม อ่าน คลิ๊ก

วิธีเคลียร์แผ่นซับหมึก หรือ รีเซ็ทเครื่อง

ก่อนที่จะเริ่มการใช้ โปรแกรม อย่าลืมซื้อโปรแกรมที่ตรงรุ่นก่อน
1.ปิดเครื่องให้อยู่ในสถานะปิด ก่อน
2.กดปุ่ม stop/reset หรือ resume ค้างเอาไว้ก่อน
3.กดปุ่มเปิดเครื่อง (กดค้างไว้ไม่ต้องยกมือออกจากปุ่มเปิด ) แล้ว กด stop/reset หรือ resume 5 ครั้ง (บางรุ่น 6 ครั้ง)
4. เมื่อกดครบ ตามจำนวน ก็ปล่อยทั้งสองปุ่มพร้อมกัน