วิธี Reset Epson

ในตัวอย่างนี้สามารถ ประยุกต์ใช้กับ Epson ได้ทุกรุ่น เมื่อลงทะเบียนเรียบร้อยแล้วทำตามขั้นตอน ต่อไปนี้

ยังไม่มีโปรแกรมสามารถสั่งซื้อได้

L1110 แจกฟรี Download Free
L3110 แจกฟรี Download Free
L3150 แจกฟรี Download Free
L5190 แจกฟรี Download Free
รวม 4 รุ่น L1110 L3110 L3150 L5190 ราคา 400 บาท
ตารางราคา รุ่นอื่นๆ คลิ๊กเลย
สั่งซื้อโปรแกรม ทักมาที่ไลน์ ไม่มี

อ่านสักนิดอย่าดูแต่ภาพ

 • เปิดเครื่องพิมพ์ ต่อสาย USB ให้เรียบร้อย (ถึงแม้เครื่องจะมี Wifi สำหรับการเคลียร์ต้องต่อสาย USB)
 • ตรวจสอบว่ามีเครื่องพิมพ์ตัวอื่นต่ออยู่หรือไม่ถ้าถอดออกให้เหลือเฉพาะเครื่องจะเคลียร์
 • เปิดโปรแกรม Adjprog ตามภาพ
 • เปิด File ตาม ชื่อรุ่นเครื่อง แบบใหม่ ภาพที่ 2 ไม่ต้อง extract file เปิดได้เลย

ภาพที่ 1 เป็นเวอร์ชั่นเก่ามี 3 File บางรุ่นมี 4 file

ภาพที่ 2 เป็นเวอร์ชั่นใหม่มี File เดียว

เปิดโปรแกรมเรียบร้อยทำตามตัวอย่างในภาพเป็นแนวทางนะครับ ในตัวอย่าง L3110 เครื่องที่อยู่ในกลุ่มนี้เช่น L1110 L3150 L4150 L4160 L5190 จะเหมือนกันทุกหน้า ถ้าเป็นรุ่นอื่นจะต่างกันแค่ตอนท้ายสุดเท่านั้น ในภาพอาจจะเล็ก สามารถขยายดูได้ค

1.เปิดโปรแกรมแล้วเลือก Select
2.เลือกรุ่นและ port ของเครื่องพิมพ์ โปรแกรมบางตัว สามารถเคลียร์ได้หลายรุ่น ต้องเลือกเครื่องพิมพ์ให้ตรงกับที่จะเคลียร์ก่อนและเลือก Port ส่วนโปรแกรมที่ใช้สำหรับรุ่นเดียวไม่ ต้องเลือกรุ่น เลือกเฉพาะ Port เท่านั้น port ที่ถูกต้องจะมีชื่อรุ่นเครื่องตามท้าย

3.เลือกเรียบร้อย กด OK
4. จะกลับมาหน้าแรกคลิ๊ก Particular adjustment mode

5. เลือก Weste ink pad counter
6. คลิ๊ก OK

ขั้นตอนตรวจสอบว่าซับหมึกเต็มหรือไม่

ตรงจุดนี้อ่านสักนิด

สวนใหญ่ไม่อ่านและมีคำถาม ทำไมไม่เหมือนในภาพ โปรแกรมของ epson ทุกรุ่นเหมือนกันต่างกันตรงจุดนี้บางรุ่นมีสองหัวข้อ บางรุ่นมีหัวข้อเดียว มีช่องเดียวเลือกช่องเดียว มี 2 ช่องเลือก2 ช่อง

7.ใส่เครื่องหมายถูกทั้งสองช่อง บางรุ่นมีแค่ Main pad counter อย่างเดียวครับ บางรุ่นอาจใช้คำอื่นแต่ละรุ่นของ Epson ต่างกันตรงจุดนี้เท่านั้น
8. คลิ๊ก Check


9. แสดงจำนวน Counter ถ้าเต็มแล้วจะขึ้น 100%

ขั้นตอนเคลียร์ซับหมึก

10.ใส่เครื่องหมายถูกตรงส่วนที่จะเคลียร์หรือทั้งสองก็ได้ (สั่งเคลียร์กด Intialize )
11. กด Intialize แล้ว คลิ๊ก OK ตามรูปที่ 11


12. เคลียร์เรียบแล้ว ปิดเครื่องพิมพ์เปิดใหม่ แล้ว คลิ๊ก OK ปิดโปรแกรมได้เลย

อาการ Error ในการใช้โปรแกรม

การเคลียร์แล้วไม่สำเร็จจะขึ้นเพียง Error เดียวครับ คือ communication error การเชื่อมต่อผิดพลาด สาเหตุหลัก ไม่ต่อสาย USB และ เปิดโปรแกรม ก่อนเปิดเครื่องพิมพ์ สองสาเหตุนี้เป็นสาเหตุหลัก แต่ก็ยังมีสาเหตุอื่นประกอบด้วย

แก้ Communication error

 • ตรวจเช็คสถานะเครื่องพิมพ์ ใน driver properties ว่า ออนไลน์ หรือไม่
 • ตรวจเช็คงานที่ค้างพิมพ์ ถ้ามีควรลบออก
 • ตรวจสอบว่าเครื่องต่อเฉพาะเครื่องที่จะเคลียร์เท่านั้น ห้ามต่อเครื่องอื่น
 • ถ้าในเครื่องลง driver printer ไว้จำนวนมาก ควรลบออกบ้าง
 • ตรวจเช็คว่าใช่อาการ แผ่นซับเต็มหรือไม่ หรือมีอาการอื่นด้วย ถ้ามีอาการอื่นด้วย ต้องแก้อาการอื่นก่อน สามารถดูอาการ error ได้ใน driver properties
 • ตรวจเช็คระดับน้ำหมึกไม่ควรอยู่ต่ำ หรือหมด
 • เปิดโปรแกรม อย่างถูกต้องหรือไม่ การเปิดโปรแกรมควร unzip แล้วจึงเปิด ไม่ควรเปิดโปรแกรมโดยตรงจาก file zip เพราะจะทำให้โปรแกรมทำงานไม่สมบูรณ์
 • อย่าลืมเสียบสาย USB ถึงแม้ว่าเครื่องนั้นจะมี Wifi การเคลียร์จะต้อง เคลียร์ผ่าน usb เท่านั้น

ถ้าตรวจเช็คทั้งหมดดีแล้ว ควร รีสตาร์ท คอมพิวเตอร์ สักครั้ง