วิธี reset canon

วิธีการใช้ Canon service Tool นั้นไม่ยากอย่างที่คิด ในตัวอย่างนี้จะอธิบายเฉพาะ การเคลียร์แผ่นซับหมึกเท่านั้น บทความนี้ไม่ยาวผู้ที่สนใจรบกวนอ่าน อาจต้องทำความเข้าใจ ถ้าเข้าใจหลังการ คุณจะเคลียร์เครื่องได้ทุกรุ่น

สิ่งที่ต้องทำก่อน ใช้งานโปรแกรม

  • ตรวจสอบโปรแกรมว่าตรงรุ่นที่ใช้งานหรือไม่ ถ้าไม่แน่ใจอย่าใช้เด็ดขาด
  • เข้า Service Mode ที่เครื่องพิมพ์ก่อนใช้ งานทุกครั้ง
  • ตรวจสอบว่าต่อเครื่องพิมพ์เพียงตัวเดียวเท่านั้น ต่อเฉพาะเครื่องที่จะเคลียร์
  • อย่าลืมต่อสาย USB ถึงแม้บางเครื่องจะมี Wifi การเคลียร์ต้องเคลียร์ผ่าน สาย USB เท่านั้น

วิธีการเข้า Service Mode

ก่อน รีเซ็ตเครื่อง canon ต้องเข้า service mode ที่เครื่องพิมพ์ก่อน การเข้า service mode นั้นมีหลายแบบ ตามยุคหรือปีของเครื่องที่ออกจำหน่าย จะต่างกันตรง จำนวนที่กด ปุ่ม STOP RESET เท่า จะมีการกด 4 ครั้ง 5 ครั้ง และ 6 ครั้ง
ถ้าไม่ทราบว่ารุ่นไหนกดอย่างไร สามารถลองกดดู มีข้อสังเกตุ ถ้าเก่ามากๆ กด 4 ครั้ง รุ่นใหม่ กด 5 ครั้ง บางรุ่นเท่านั้น 6 ครั้ง

ตัวอย่างการเข้า Service Mode

ขั้นตอนการเข้า Service Mode สำหรับรุ่นที่ต้องกด Stop reset 5 ครั้ง
1.ปิดเครื่องให้สนิทก่อน
2.กดปุ่ม stop reset ค้างไว้
3.กดปุม power อย่าเพิ่งปล่อยมือ
4.กดปุ่ม STOP ไป 5 ครั้ง แล้วปล่อยมือพร้อมกัน
5.รอไฟเขียวติดค้าง เป็นอันเสร็จการเข้า Service Mode

การเข้า service mode G 1000 G2000 G3000
วิธีเช็คว่าเข้า Service mode ถูกต้องหรือไม่

  • เมื่อเข้าถูกต้องไฟขึ้นอยู่ในสถานะเปิดเครื่องปกติและมีเสียงเครื่องทำงานเล็กน้อย จะไม่มีไฟอื่นขึ้นหรือกระพริบ (สถานะของไฟบอกไม่ได้ 100% ต้องดูเรื่องอื่นประกอบด้วย
  • เช็คที่โปรแกรม Service tool มุมบนซ้ายมือ จะขึ้นรุ่นเครื่องและ Serial เครื่องพิมพ์
  • ทดสอบ ด้วยการ กด EEPROM SAVE ด้วยโปรแกรม ถ้าดึงข้อมูลมาอ่านได้ แปลว่าเข้าถูกต้อง

เมื่อเข้า Service mode ได้แล้ว มุมบนซ้าย จะขึ้นรุ่นเครื่องและ Serial

เมื่อเข้า Service mode ได้แล้ว กด ทดสอบ EEPROM Save จะดึงข้อมูลมาอ่านได้

ดึงข้อมูลมาอ่านได้แล้ว ก็ กด Close

เข้า Service mode ไม่ได้

ต้องมีสักคนที่เจอเหตุการณ์นี้ สาเหตุที่เข้าไม่ได้ส่วนใหญ่จะกดผิด กดผิดจังหวะปัญหานี้แก้ไขได้ แต่บางเครื่องกดถูกต้องแต่เข้าไม่ได้ กดแล้วขึ้นไฟส้ม หรือไฟเขียวขึ้นแต่ไฟส้มกระพริบด้วย
อาการไฟส้มค้าง อาการนี้เรียกว่าบอร์ดล็อค สาเหตุจากการใช้โปรแกรมที่มีเวอร์ชั่นเก่ากว่าเครื่องพิมพ์ และ ใช้โปรแกรมที่แจกฟรีและทำตามวิธีใน Youtube (ถ้าใช้โปรแกรมตรงที่เป็นของจริง กดผิดกดถูก ยังไงบอร์ดก็ไม่ล็อค) ถ้าเกิดอาการไฟสีส้มขึ้นค้าง บอร์ดล็อคแล้ว จะใช้โปรแกรม reset ไม่ได้อีก ต้อง เปลี่ยน board หรือ เปลี่ยน ROM ใหม่เท่านั้น
อาการไฟเขียวขึ้นแต่ไฟส้มกระพริบ อาการนี้เรียกว่า มีอาการเสียอื่นผสมอยู่ด้วยเช่น ตลับเสีย หมึกในหัวพิมพ์หมด ควรแก้ error ก่อนไฟก็จะหายกระพริบ ให้ถอดหัวพิมพ์ออกใส่ใหม่ ถ้าไม่หาย ควรเปลี่ยนหัวพิมพ์

ขั้นตอนการเคลียร์ซับหมึก

เมื่อเข้า Sevice Mode ได้เรียบร้อยทำตามขั้นตอนดังต่อไปนี้ เลือกวิธี ตาม Series ของรุ่นเครื่อง

การใช้โปรแกรมจะแบ่งการตั้งค่าในการเคลียร์ ออกเป็น 2 แบบ หลักๆ

ครื่องที่ขึ้นต้น Series ด้วย iB , IP , IX , MP , G , MB , GM , MX ,PRO , i ,TS (บางรุ่น) , TR ,ตั้งค่าตามในภาพ

ให้ตั้งค่าในส่วนของโปรแกรมดังนี้
Clear Ink Counter เลือก Main แล้วคลิก Set
( ปรากฎหน้าต่าง “A Fuction was Finished” ให้คลิก OK.)

เครื่องพริ้นเตอร์ จะพิมพ์รายงานการเคลียร์ออกมา 1 บรรทัด
รอเครื่องหยุดทำงาน
จึงปิด -และ – เปิดเครื่องพิมพ์ใหม่อีกครั้ง ก็สามารถพิมพ์งานได้ตามปกติ

เครื่องที่ขึ้นต้น Series ด้วย TS (บางรุ่น), E , ST, MG  ตั้งค่าตามในภาพ

ให้ตั้งค่าในส่วนของโปรแกรมดังนี้
Clear Ink Counter เลือก Main_Black แล้วคลิก Set
( ปรากฎหน้าต่าง “A Fuction was Finished” ให้คลิก OK.)
Ink Absorber Counter เลือก Main_Color แล้วคลิก Set
(ปรากฎหน้าต่าง “A Fuction was Finished” ให้คลิก OK.)

เครื่องพริ้นเตอร์ จะพิมพ์รายงานการเคลียร์ออกมา 1 บรรทัด
รอเครื่องหยุดทำงาน
จึงปิด -และ – เปิดเครื่องพิมพ์ใหม่อีกครั้ง ก็สามารถพิมพ์งานได้ตามปกติ