วิธี Download

กดปุ่ม download จากหน้าเว็บ ส่งข้อความ มา จะได้ link สำหรับ download

กด download ตามรูป

download มาแล้ว หาที่เก็บตามสะดวก แล้วทำการ unzip
Click ขวาที่ file เลือก Extract Here ตามรูป (โปรแกรม zip ที่ใช ้ Winrar,Winzip,7ZIP)
ควรหยุดการทำงานของโปรแกรมสแกนไวรัสก่อนทุกครั้ง

Unzip แล้ว เข้าไปยัง Folder ตามรูป แล้ว เปิดโปรแกรม Adjpro_prot ตามรูป

เปิดโปรแกรมแล้ว จะปรากฏหน้าจอดังนี้ Copy Hardware ID หรือ ถ่ายรูปส่งมาให้