วิธีลงทะเบียน

เมื่อเปิดโปรแกรม แล้ว ปรากฏ HardWare ID ตามในรูป โปรแกรมบางตัวแตกต่างกัน จะมีอยู่ด้วยกันอยู่ 3 แบบ

แบบที่ 1

ในวง สีแดง คือ Hardware id ของเครื่อง ให้ถ่ายหรือ copy ส่งมาให้ เพื่อความถูกต้องการและความรวดเร็ว copy ส่งมาจะดีที่สุด

เมื่อได้รับคีย์
ช่อง Name ใส่ คำ ว่า: reset
ช่อง Key ใส่โค้ดตามที่ ส่งให้ แล้วกด register

เมื่อลงทะเบียนเรียบร้อยจะเข้าหน้า โปรแกรม ถ้าติดปัญหาลงทะเบียนไม่ผ่านให้ตรวจ ช่องว่างหัวท้ายของ Key ถ้ามีควรลบออก เพราะ 1 ช่องว่างเท่ากับ 1 ตัวอีกษร

แบบที่ 2

ในวง สีแดง คือ Hardware id ของเครื่อง ให้ถ่ายหรือ copy ส่งมาให้ เพื่อความถูกต้องการและความรวดเร็ว copy ส่งมาจะดีที่สุด

เมื่อได้รับคีย์
ให้กด Enter key
แล้วใส่คีย์ใน ช่อง Activation key แล้วกด OK

เมื่อลงทะเบียนเรียบร้อยจะเข้าหน้า โปรแกรม ถ้าติดปัญหาลงทะเบียนไม่ผ่านให้ตรวจ ช่องว่างหัวท้ายของ Key ถ้ามีควรลบออก เพราะ 1 ช่องว่างเท่ากับ 1 ตัวอีกษร

แบบที่ 3

สำหรับตัวนี้ จะต่างจากตัวอื่น เปิดขึ้นมา ให้ ถ่ายรูป หรือ copy hardware id ส่งมาให้ เมื่อเปิดโปรแกรมขึ้นมาตัวโปรแกรมจะทำการ copy ให้แล้ว ให้ไป Ctrl+V paste วาง ได้เลย

การลงทะเบียนของตัวนี้จะ ทำได้ง่ายมาก
เมื่อได้รับ key file ที่ส่งให้ เพียงนำ key file ไปเก็บใน Folder เดียวกับโปรแกรม ตามในภาพ