การ Unzip หรือ แยก ไฟล์

ขั้นตอน UNZIP หรือ EXtract

การ unzip เรียกตามชื่อของโปรแกรมสมัยก่อน ถ้าเป็นสมัยปัจจุบันเราจะเรียกว่า Extract ภาษาบ้านๆจะเรียกว่าแตก File หรือ แยกไฟล์ กระจายไฟล์แล้วแต่คนจะเรียก โปรแกรมที่ใช้มีหลายตัว Winzip Winrar 7zip อื่นๆ แต่เครื่องส่วนใหญ่จะลง winrar มาให้ หรือ 7zip

ถ้าในเครื่องไม่มีทั้งสองโปรแกรม ก็ไปค้นหา Download ใน Google ถ้ามีอยู่แล้วไม่ต้อง Download แนะนำให้ใช้ 7zip

Extract file โดย Winrar

ทำง่ายๆตามในภาพ ต่อจากขั้นตอน Download คลิ๊กขวา ที่ file ที่เรา Download มา เลือก Extract Files.. ตามภาพ

ขึ้นหน้านี้กด OK เลย ไม่ต้องเลือกอะไร

Extract หรือ แตก File เรียบร้อย จะมี Folder ชื่อ เดียวกับ file ที่ เรา Download มอง หาให้ดี เปิดเข้าไปใน Folder นั้น แล้ว เปิดโปรแกรม (ถ้า winrar ขึ้น error ให้ Update winrar ก่อน version ที่ใช้อาจเก่าไปหรือ download 7zip มาใช้แทน

วิธีเปิดโปรแกรม

ให้มองหา File EXE Icon ตามในภาพ เปิดโปรแกรมแล้ว ถ่าย Hardware ID ส่งมาให้
– ถ้าเป็นของ Epson Adjprog
– ถ้าเป็น Canon st5103 ชื่อจะตรงตามรุ่น

Extract file โดย 7Zip

จริงๆแล้วขั้นตอนไม่ต่างจาก winrar เลย

ทำต่อจากขั้นตอน Download คลิ๊กขวา ที่ file ที่เรา Download มา เลือก 7Zip> Extract Files.. ตามภาพ

กด OK เท่านั้น ไม่ต้องเลือกอะไรเยอะ

Extract หรือ แตก File เรียบร้อย จะมี Folder ชื่อ เดียวกับ file ที่ เรา Download มอง หาให้ดี เปิดเข้าไปใน Folder นั้น แล้ว เปิดโปรแกรม

วิธีเปิดโปรแกรม

ให้มองหา File EXE Icon ตามในภาพ เปิดโปรแกรมแล้ว ถ่าย Hardware ID ส่งมาให้
– ถ้าเป็นของ Epson Adjprog
– ถ้าเป็น Canon st5103 ชื่อจะตรงตามรุ่น